Start Zuid-Holland met massale uitrol van waterstofauto’s?

Zuid-Hollandse gemeenten zijn samen met de provincie aan het onderzoeken hoe ze hun wagenpark emissieloos kunnen maken. Dit willen ze voor elkaar krijgen door over te stappen op waterstof als brandstof voor  auto’s. Het doel is om in 2050 energie- en CO2-neutraal te zijn. Met een emissieloos wagenpark willen de gemeenten en de provincie bijdragen aan het tegengaan van klimaatverandering en gelijktijdig aan verbetering van de luchtkwaliteit en de volksgezondheid.

Tijdens een bijeenkomst in Alphen aan den Rijn hebben gemeenten, provincie, het Nationaal Waterstofplatform en afvalinzamelaar Roteb verkend of zij deze kip-en-ei-situatie kunnen doorbreken door de vraag naar emissieloze voertuigen te bundelen en zo de kosten te verlagen.

Het voorstel wat hieruit is gekomen is om met zoveel mogelijk gemeenten gezamenlijk een bepaald type voertuig op waterstof aan te besteden. Gemeenten Leiden, Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop en Zuidplas, Waddinxveen, Bodegraven-Reeuwijk en Krimpenerwaard hebben aangegeven dit samen met de regio’s Midden- en West-Holland, Groene Hart Werkt en de provincie verder te willen verkennen. Bijvangst van de bijeenkomst: een vergelijkbare bijeenkomst zal in Noord-Holland worden georganiseerd; dat helpt bij de vraagbundeling.

Als er meer vraag is naar waterstofvoertuigen, dan zal ook de tankinfrastructuur sneller beschikbaar komen is de gedachte. Gezamenlijk aanbesteden is daarnaast voor de gemeenten financieel voordeliger. Doordat autofabrikanten nog verschillende stappen moeten zetten zal het nog geruime tijd duren voordat een bepaald voertuig ook echt op grote schaal kan worden ingezet.