Internationale belangstelling voor informatieavond 24 uur Waterstof Challenge

Op 6 maart organiseren WaterstofWerkt.nl en E-xpeditie.nl een informatieavond voor geïnteresseerde deelnemers voor de tweede 24 uur Waterstof Challenge. De eerste 24 uur Waterstof Challenge op 29 en 30 september 2017 was een ongekend succes en heeft veel aandacht rondom het thema ‘Waterstof’ gegenereerd.

Op 6 en 7 april vindt de tweede Nederlandse Waterstof Challenge plaats. Hiervoor hebben zich inmiddels meer dan 10 teams geregistreerd (en 5 teams tonen interesse). Voor de informatieavond op 6 maart hebben zich tot nu toe meer dan 30 personen aangemeld. Dat toont aan dat er veel animo voor een tweede editie is.

De organisatie van de Waterstof Challenge nodigt geïnteresseerden uit voor de informatiebijeenkomst op dinsdagavond 6 maart, vanaf 17:00 uur bij Infram in Maarn. Daarin delen de deelnemers van de eerste editie hun ervaringen. De organisatie licht daarna de plannen voor de tweede editie toe. Daarbij nemen ze graag ideeen en suggesties in ontvangst om de tweede editie nog succesvoller te maken.

Waarom noodzaak 24 uur Waterstof Challenge

De organisatoren willen de overstap naar duurzamere vormen van mobiliteit aanjagen. Vervoer op waterstof zien zijn als een daarvoor zeer geschikte vorm. Een daadwerkelijke overstap is nu reeds mogelijk. Er zijn al waterstofauto’s op de markt, er zijn diversee ombouwmogelijkheden voor bestaande voertuigen, er is een sluitende business case te maken en ook de realisatie van vulpunten is reeds mogelijk. Met de organisatie van de Waterstof Challenge wil de organisatie het bewustzijn van het grote publiek aanwakkeren.

Programma informatie-avond:

17:00  inloop

17:30  welkomswoord en introductie van alle aanwezigen

18:00  uitgebreid Indisch buffet (bijdrage van € 20 per persoon)

19:00  korte toelichting plan 6/7 april, discussie

20:00  einde

Partners gezocht…

Net als de eerste editie is deelname aan de tweede editie laagdrempelig:  individuele deelnemers betalen geen inschrijvingsgelden. Wel vraagt de organisatie aan deelnemende bedrijfsteams een vrijwillige goodwill bijdrage van € 1.500 voor de vereiste organisatorische inspanningen. Ook staan zij open voor sponsorschap en partnering.

…en partners gevonden!

De organisatie is trots dat behalve de deelnemende teams ook de organisatie een internationaal karakter krijgt. H2Mobility, het consortium dat in Duitsland werkt aan de waterstofinfrastructuur, vaardigt een team af en heeft zich ook als partner aan de challenge verbonden door alle deelnemende teams gratis waterstof in Duitsland aan te bieden.

Meer informatie

Meer informatie is te vinden op https://www.e-xpeditie.nl/24hc

Over de organisatoren

 

Waterstofwerk.nl

Het uitvoeren van een studie naar waterstoftankstations in Europa door adviesbureau Infram leidde tot het besef dat rijden op waterstof kan als er maar genoeg berijders zijn. En omdat rijden op waterstof geen toekomst meer is, maar nu al kan, is platform WaterstofWerkt ontstaan.

Het  idee is dat met het bijeenbrengen van een relatief beperkte groep berijders het voor een pomphouder al mogelijk is een waterstoftankstations te exploiteren. Door gelijktijdig berijders, pomphouders én andere partijen te committeren aan waterstof geven we een boost aan de realisatie van het rijden op waterstof en de uitbreiding van de tankinfrastructuur.

 

E-xpeditie.nl

E-xpeditie.nl is ontstaan uit een groot avontuur: in 2015 legde oprichter Arjan de Putter met zijn team in 48 uur tijd 3.000 volledige elektrische kilometers af. Die rit kreeg veel publiciteit. Dit was ook de aanleiding om een blog op te richten om zo een concrete bijdrage aan de energietransitie te leveren. In 2016 organiseerde E-xpeditie.nl een wereldrecordpoging elektrisch rijden waaraan 5 equipes deelnamen. Twee teams verbeterden het toen staande wereldrecord.

E-xpeditie.nl is uitgegroeid tot een evenementenbureau op het gebied van duurzame mobiliteit. Daarbij wordt de nadruk gelegd op de mogelijkheden en de beleving van (waterstof) elektrisch rijden.

Contactinformatie

Voor vragen kan contact worden opgenomen met: