Den Haag krijgt 2 tankstations met waterstof

Den Haag krijgt dit jaar unieke benzinestations voor waterstof-elektrische auto’s, waarin ondernemers kunnen participeren. Vanaf mei kan er waterstof worden getankt op de Binckhorst, een tweede vulpunt volgt later bij het Prins Clausplein. Bij dit laatste tankstation kunnen ook batterij-auto’s worden opgeladen. Haagse ondernemers kunnen onder het motto ’tanken bij jezelf’ voor een bedrag mede-eigenaar worden van de stations. Ondernemers die deelnemen worden geholpen bij de aanschaf van auto’s en het aanvragen van subsidies.