AkzoNobel en Gasunie in de groene waterstof?

Bron: fd.nl

AkzoNobel en de Nederlandse Gasunie gaan een onderzoek starten om een grootschalige installatie te bouwen welke duurzame elektriciteit omzet in groene waterstof. Mochte de bouw doorgaan zal dit een belangrijke aanzet voor vergroening in de chemiesector. Deze sector werkt nu hoofdzakelijk nog met fossiele grondstoffen werkt.

Het plan is dat deze nieuwe installatie op het Chemie Park Delfzijl komt. Volgens Akzonobel bedraagt de investering enkele tientallen miljoenen euro’s. Het chemieconcern heeft aan dit aan het FD laten weten.

De geproduceerde ‘groene’ waterstof is bestemd voor de productie van chemische ‘bouwstenen’ zoals groene methanol en ammoniak, voor energievoorziening en voor brandstof voor voertuigen. De productie van groene waterstof via elektrolyse is wat prijs betreft zeker nog niet concurrerend met fossiele brandstoffen. De productie van ‘grijze’ waterstof uit aardgas – waarbij nog grote hoeveelheden CO₂ bij vrijkomen – is veel goedkoper.

Havenbedrijf Rotterdam rekent ook op Waterstof

Havenbedrijf Rotterdam (HbR), dat op de Maasvlakte een soortgelijke installatie wil hebben voor de noodzakelijke vergroening van de petrochemische industrie, reageerde positief op het initiatief. Mocht het project in Groningen van de grond komen, dan is de daar opgedane kennis natuurlijk ook in Rotterdam, toepasbaar.’

Bouw start in 2019

Een besluit over de bouw van de installatie in Delfzijl wordt al in 2019 verwacht. Akzo is erg optimistisch. ‘We gaan dit niet aankondigen als we denken dat deze businesscase niet realiseerbaar is. Er zijn al sectoren waar de productie van groene waterstof rendabel is’, zegt Galjee. ‘We gaan dit doen omdat er waarde zit in het naar een grotere schaal brengen van dit waterstofproject.’

Grootste installatie van Europa

AkzoNobel en Gasunie willen in de beoogde installatie met duurzaam opgewekte elektriciteit water splitsen in waterstof en zuurstof. Het zou met 20 megawatt de grootste installatie in Europa worden. De tot nu toe geplande grootste elektrolyse-unit in Nederland heeft een capaciteit van één megawatt, in het Groningse Zuidwendinge, ook van Gasunie. Het doel van het nieuwe project is om uiteindelijk installaties te kunnen bouwen die op nog grotere schaal (vanaf 100 megawatt) duurzame stroom omzetten en opslaan in de vorm van waterstof. De beoogde installatie is goed voor de productie van drie kiloton groene waterstof per jaar, voldoende om bijvoorbeeld 300 waterstofbussen te laten rijden.

Groene Chemie

AkzoNobel hoopt met dit initiatief stappen te nemen om de omvangrijke CO₂ -uitstoot van de chemische industrie te verminderen. In 2030 moet de CO₂ -uitstoot 49% onder die van 1990 liggen. Het overgrote deel van de ruim 800.000 ton waterstof die de Nederlandse industrie tot nu toe per jaar gebruikt, wordt gemaakt met behulp van aardgas. Vervanging door duurzaam geproduceerde waterstof verlaagt de CO₂ -uitstoot met 7 miljoen ton. Maar de echte potentie zit volgens Galjee in de grootschalige productie als basis voor groene chemie. AkzoNobel maakt in Delfzijl al groene waterstof als bijproduct bij de zoutproductie. Die gebruikt het zelf in zijn chemische processen en levert het aan andere partijen in Delfzijl.