Waterstofauto wacht op waterstof

Rijden op waterstof vergroot de luchtkwaliteit. Daarom schafte Arnhem zich een H2-wagenparkje aan. Maar de lokale pomphouder stopte plots met waterstof toen de subsidie afliep. Sindsdien moet voor een tankbeurt naar Helmond worden gereden. De gemeente geeft niet op.

DNA
De stad ziet zichzelf als ‘elektriciteitshoofdstad van het land’, gegeven de hoofdkantoren van stroomtransporteurs Tennet en Alliander, gegeven de opvolgers van Kema (keuringen), gegeven de trolleybussen (stadsbussen gevoed via stroomkabels, zoals bij treinen). En gegeven ook ‘Kleefse Waard’: een bedrijventerrein dat tegenwoordig ‘broedplaats voor innovatieve energie- en milieutechnologie’ is. Er zit onder meer een bedrijf dat ‘reformers’ levert die H2 uit aardgas of biogas splitsen en ook een bedrijf dat de brandstofcellen levert, plus de elektriciteit waar het allemaal om begonnen is, waar de auto op rijdt. ‘Elektriciteit hóórt gewoon bij ons; het zit in het DNA van de stad. Amsterdam had de eerste H-pomp, maar die stond achter het hek van een bedrijf. Wij hadden het eerste openbare H2-tankstation’, aldus gemeentelijk adviseur Marc de Kroon.

Gedeelde investeringen
Arnhem stak tussen 2010 en 2012 ruim 4 ton in het H2-verhaal. De provincie Gelderland en Stadsregio Arnhem Nijmegen droegen samen 1,6 miljoen bij en het bedrijfsleven een kleine 6 ton. Daarmee kwam het totale budget op 2,6 miljoen. Het leidde niet enkel tot de tijdelijke H2-pomp, maar ook tot een bedrijf dat tweede generatie waterstofbussen ging maken, en tot toegepast onderzoek aan de Hogeschool Arnhem Nijmegen, dat de eerste waterstofbestelwagen in Nederland voortbracht. Voor de jaren 2016-2018 bedraagt het totale Arnhemse H2-budget 6 miljoen euro. De gemeente draagt zelf bijna 180.000 euro bij en heeft in totaal, inclusief ambtelijke ondersteuning, circa een miljoen euro gereserveerd voor de waterstofeconomie. Beoogd wordt onder meer een groot H2-tankstation te realiseren. Vooruitlopend daarop komt vrijwel zeker een pomp met de halve (druk)capaciteit, waarmee de tanks van bussen helemaal en die van auto’s halfvol te krijgen zijn. De vergunning moet nog definitief worden. Binnenkort loopt de bezwaartermijn af.

Regelgeving
Arnhem steekt niet alleen geld en mankracht in de H2-ambitie. De stad bracht in samenwerking met andere overheden (brandweer, provincie, rijk) en de branche ook ‘de basis’ op orde: de regelgeving. ‘De hindercirkel van waterstof bijvoorbeeld blijkt helemaal zo groot niet als die van LPG, dat alleen buiten de bebouwde kom mag. Daardoor komen voor gemeenten ineens meer plekken in beeld om zoiets te realiseren.’

Positieve ontwikkelingen
Als, zegt de stadsadviseur, het rijk jaren geleden al geëist had dat wagenparken van overheden zero-emissie en energieneutraal dienden te zijn, dan was de eerste Arnhemse pomp er zonder twijfel nog geweest. Maar de eis kwam niet en is er nog altijd niet. Maar er zijn ook positieve ontwikkelingen voor de particuliere markt: er kwam een gunstige bijtelling en Hyundai en Toyota kwamen beide met een waterstofauto voor de Europese markt.

Bron binnenlandsbestuur.nl